bryter fra kristiansund Ekso Villfisk

mirakler fra himmelen nickel metal hydride un number Ekso Villfisk

Av john risoeens gate 55 saman er ein mindre aleine redaktør hva betyr global lør 12.08.2017 - 20:15

fant opp vindusviskere Vi har skapt eit attraktivt og tilrettelagt innlands fiske som skil seg ut. Ekso Villfisk har utvikla den kultiverte delen av Ekso til Vestlandets beste brunaureelv med særskilt vekt på flugefiske.

Fin brunaure

tallverdier beste funksjonslikning Eksingedalen ligg nord i Vaksdal kommune i Hordaland fylke. Dalføret er om lag 48 km langt. Avstand frå Bergen ca. 100 km. Frå Voss over Nesheimsfjellet 56 km. Den kultiverte delen av Ekso ligg midt i dalen og strekkjer seg frå Flatekvalfossen i vest til fossen Vetleglupen i aust og er ca. 7 km lang.

bespisning statens satser Øvre del av elvestrekninga har vekslande stryk, men også rolege parti og nedre del har lange strekk der elva renn langsomt.

hvor mye koster ein tgr lim Ekso Villfisk har sidan år 2000 drive eit intensivt utfiskingsarbeid. Ved bruk av småmaska garn vert fiskebestanden tynna med ca. 12000 fisk pr. år. I tillegg til bestandstynning vert det kvart år sett ut ein del større fisk frå Ekso Villfisk sitt kultiveringsanlegg i Sødalen. Dei største fiskane bidreg mykje til tynning av småfiskebestanden og det er no mindre behov for bestandsregulering med garn.

john morgan fiske